Producten

De kaleiproducten kan men onderverdelen in 4 grote groepen:

– kalei op basis van kalk

– kaleiproducten met naast kalk ook cement als bindmiddel

– andere kalei producten (vb verfsystemen)

– eigen mengsels

De eerste drie groepen zijn kant en klare producten. Hiervan zijn in België enkele producenten en invoerders van. De meeste onder hen hebben meerdere kaleiproducten, verspreid over deze groepen!


Tips bij de keuze van een groep kaleiproducten staan onderaan deze pagina!


Hieronder volgt een lijst met de verschillende producten die in België te verkrijgen zijn:

Wolf Jordan

Stoopen & Meeûs KALEI

Kalei Liscio – Rewah

PEC International

Tintelijn (verdeler van Kalei ‘Peter Steen’)

Ecomat

Reynchemie

Bent u een producent of invoerder van een kaleiproduct of verkoopt u dergelijke producten in uw winkel? Twijfel dan niet om ons te contacteren (info@kalei.be)!


Tintelijn Kalei
Tintelijn realisatie

Een belangrijke stap in het restauratieproces van de gevel (zie praktijk op de aannemerspagina) is de keuze van het kaleiproduct. Hierboven vindt u de verschillende kalei groepen. Hierbij aan we niet oordelen of een bepaald product slecht is of niet, dit is een subjectieve mening. Maar objectief gezien is het aan te raden bepaalde kaleiproducten in bepaalde situaties niet te gebruiken.

De keuze van het kaleiproduct hangt af van 3 parameters: ondergrond, onderhoudsfrequentie (afhankelijk van de duurzaamheid) en de prijs.

Ondergrond:
Bij vochtige en zoutige ondergronden is het gebruik van cement af te raden, ook wanneer men in de toekomst vreest voor vocht! Cement zorgt ervoor dat de kalei minder dampopen is, waardoor het vocht minder gemakkelijk van binnen naar buiten migreert.
Ook bij zachte gevelstenen (vb. kalkzandsteen) is het af te raden een kaleiproduct te gebruiken met veel cement. Dit omdat cement harder wordt dan bvb. kalk en de kalei hierdoor misschien harder wordt dan de gevelstenen zelf! Dit moet ten allen tijde vermeden worden, omdat de kalei de buitenste laag van de gevelsteen kapot duwt en zo loskomt van de gevel (hol effect). Hoeveelheid cement moet in deze situatie dus zeker beperkt worden…

Onderhoudsfrequentie (duurzaamheid):
Voor sommige mensen zorgt dit onderdeel niet voor problemen. Bij een open gevel zal een kalklaag namelijk sneller verweren dan wanneer cement werd toegevoegd of dan een verfsysteem. Dit zorgt ervoor dat een kaleilaag op kalkbasis regelmatiger een nieuwe ‘finishlaag’ zal moeten krijgen (vb om de 5 jaar)! Hiermee moet men dus zeker rekening houden.

Prijs:
De prijs als belangrijkste factor nemen is zeer gevaarlijk!!! Bij kaleiproducten geldt min of meer dat de goedkoopste producten in de minste situaties (zonder gevaren) toepasbaar zijn. Laat de keuze dus vooral afhangen van ondergrond en duurzaamheid, en kijk daarna naar de verschillen in prijs/kwaliteit tussen de verschillende producten.