Aannemers

Het aanbrengen van een Kalei is een vrij simpele techniek! Toch is het heel belangrijk dat een Kalei goed wordt aangebracht. Dit om de duurzaamheid van de Kalei te verbeteren. Indien u twijfelt aan uw eigne handigheid, is het misschien beter een aannemer te contacteren!

In België zijn er heel wat aannemers die zich gespecialiseerd hebben in het aanbrengen van een Kalei. Hieronder vindt u een lijst met dergelijke aannemers en in welke streek van het land deze zich bevinden.

Onderaan deze pagina staat een restauratieprocedure. Het is aan te raden aan aannemers en doe-het-zelvers deze procedure stap voor stap te volgen om zo  een mooi en duurzaam eindresultaat te bekomen van de kaleilaag!


Hieronder een lijst met enkele Vlaamse aannemers

Vandecruys bvba (Heusden-Zolder)

Tintelijn (St. Amandsberg)

KALEICONCEPT (Nevele)

Bent u zelf een aannemer die het aanbrengen van een Kaleilaag uitvoert? Twijfel dan niet om Kalei.be te contacteren.


Een belangrijk hoofdstuk in mijn thesis is “Kaleien in de praktijk”. Hierbij gaan we stap voor stap door het restauratieproces:

Bekijken bestaande situatie:

Standvastigheid:
Hierbij gaan we een goede stabiliteit verzekeren zodat men later geen scheuren krijgt in de gevel door verzakkingen. Hierdoor zou ook de kaleilaag (die enkel kleine scheuren kan overbruggen) mee scheuren.
We controleren de standvastigheid door een eerste benadering op zicht. Hierbij haalt men ook de historie van het gebouw erbij. Als het gebouw in 100 jaar nog niet gezakt is, zal dit (indien er geen grondwerken of werken die met de stabiliteit te maken hebben, worden uitgevoerd) hoogst waarschijnlijk nu ook niet meer zakken. Indien nodig kan men dan een grondig onderzoek laten uitvoeren door middel van proeven en de standzekerheid opnieuw berekenen (zeker bij nieuwe lasten).
Wanneer het onderzoek negatief blijkt te zijn, moeten ingrepen gebeuren om de standzekerheid te verbeteren. Achteraf beoordeelt men deze ingrepen, alvorens met het kaleien te beginnen.

Vocht en zouten:
Dit zijn grote probleemveroorzakers! Vocht kan afkomstig zijn van regenwater, grondwater of oppervlaktewater. Zouten kunnen afkomstig zijn uit bodem, bouwmaterialen (vb bakstenen) of door het gebruik (vb. zoutopslag).
Een kaleilaag is zeer dampopen, maar dit is beperkt. Men dient dus eerst de vochtproblemen op te lossen, daarna pas kaleien! Anders is men aan het dweilen met de kraan open.
Zouten kunnen zwellen (vb door uitkristalliseren), meestal springen hierdoor de bakstenen (soms ook kaleilaag zelf).

Eerst dient een vooronderzoek te gebeuren naar de aanwezigheid van vocht en zouten (dit door middel van proeven of met een infra-rood camera), soms kan men dit ook al op zicht zien. Daarna moet er een behandeling komen tegen eventuele vocht en zouten (indien aanwezig), dit kan door bvb een vochtscherm te plaatsen. Daarna volgt er een controle na behandeling en voor de afwerking.
Afwerking van de muren mag pas gestart worden wanneer de muur droog genoeg is!

Gevelstenen:
Bij steensterkte is de keuze van het kaleiproduct belangrijk (zie producten), er kunnen problemen ontstaan bij zachte gevelstenen.
Men dient ook op te letten naar de hechting van de gevelstenen, dit is meestal geen probleem, enkel opletten voor stenen met een glazuurlaag.

Gevelreiniging en herstelling van het metselwerk:

Gevelreiniging:
Bij kaleien is het voldoende dat de loszittende delen, stof en vetten, verwijderd zijn. Hiervoor wordt water met hoge druk tegen de muur gespoten. Wat na deze behandeling nog blijft hangen, zal ook na het kaleien aan de gevel blijven.
Bij een bestaande pleister- of verflaag dient deze (uitgezonderd een bestaande kaleilaag) laag verwijdert te worden. Dit is geen goedkope oplossing, maar veruit de veiligste om een duurzame gevel te krijgen! Anders kan de muurhuishouding verstoord worden.

Restauratie van het metselwerk:
Hiervoor gebeurt eerst een materiaaltechnisch onderzoek om de toestand van de stenen te controleren. Wanneer blijkt dat bepaalde stenen in slechte staat zijn, is het aan te raden deze zwaar beschadigde stenen te vervangen.
Ook dient men te hervoegen waar nodig! Een kaleilaag heeft wel een ietwat dekkend effect, maar toch is het aan te raden er eerst voor te zorgen dat men terug een mooi ‘egale’ muur krijgt, alvorens te kaleien. Dit zal vooral het estetische aspect ten goede komen.

Keuze van kaleiproduct:

Zie producten!

Aanbrengen van de kalei:

Weersomstandigheden:
Kaleien dient te gebeuren tussen 5ºC en 30ºC, hierbij mag men in de eerste dagen zeker geen vorst hebben (opletten voor nachtvorst). Bij regen moet de gevel afgeschermd worden. Er mag geen fel zonlicht op de gevel schijnen en er moet afscherming zijn tegen felle wind.
De omstandigheden hiervoor zijn voornamelijk ideaal in voor- en najaar.
Een goede werfinrichting kan helpen bij ons wisselvallig klimaat, dit bvb door zeilen aan de stellingen te hangen. Maar men mag zeker niet volledig op de werfinrichting rekenen. Bij de werfinrichting dient men ook rekening te houden met het afplakken van ramen, schrijnwerk en dergelijke. Dit is een uitgebreid werk en moet rekening houden met de keuze van aanbrengen (zie verder).

Voorbevochtigen gevel:
Voorbevochtigen alvorens te kaleien is zeer belangrijk! Hierbij dient de gevel niet kletsnat te staan. De ideale manier is om de avond voor de eigenlijke kaleiwerken de muur goed nat te maken. Hierdoor krijgt het water de tijd om in de gevelstenen te dringen en zo mede voor een goede hechting te zorgen!

Aanbrengen kalei:
Men dient ten allen tijde rekening te houden met de ‘pot life’ van het product. Dit is meestal slechts enkele uren! Telkens men een kalei aanmaakt moet dit met eenzelfde hoeveelheid water gebeuren, zodat er geen kleurschakeringen ontstaan.
Sommige producten bestaan uit verschillende lagen. Hierbij dient elke laag nat op nat aangebracht te worden. Anders moet men de vorige kaleilaag eerst bevochtigen alvorens de nieuwe laag aan te brengen.

Er zijn twee manieren om een kalei aan te brengen:

blokborstel:
Dit is de oorspronkelijke manier van aanbrengen. Hierbij zal men strook per strook over de volledige breedte naar beneden toe kaleien. De dikte is afhankelijk van het product en het resultaat dat men wil bekomen (zie technische fiche). Bij de laatste laag dient men te zorgen voor het typische strepeneffect. Bij deze methode dient er minder te worden afgeplakt, maar is wel arbeidsintensief.

wormpomp + blokborstel:
Hierbij wordt het kaleiproduct op de gevel gespoten en zal men achteraf met de blokborstel over de kalei gaan om het typisch uitzicht (strepen-effect) te bekomen. Dit is veel minder arbeidsintensief, haalt een hoger rendement, maar er dient wel meer afgeplakt te worden!

Eventuele afwerklagen:
Wanneer de kalei geen pigment bevat, moet er een verflaag op de kalei worden aangebracht. Dit kan een kalkverf, silicaatverf of siliconeharsverf zijn. Deze laag dient ook nat op nat te worden aangebracht.
Belangrijk hierbij is dat deze afwerkingslaag technisch gezien dient te passen met de kaleilaag!

Afwerking gevel:
Nadat alle werken werden uitgevoerd, kan het nuttig zijn te kijken langs waar het water loopt bij regenweer. Met kleine ingrepen (vb door opstaande zijkanten op de dorpels te plaatsen) kan men toekomstige vervuiling (door water) wat tegenhouden en zo een duurzamer resultaat bekomen.
Het is ook aan te raden om de onderste 50cm-1m een ‘afwasbare’ laag aan te brengen. Dit  kan bvb door een andere soort kaleilaag of een harde natuursteen. Deze beschermt de kalei van opspattend water en vuil. Daarnaast komen ook heel wat vochtproblemen slechts in de onderste meter voor.